100% tiểu thương tại chợ Cốc Pài (Xín Mần, Hà Giang) dần quen với chuyển đổi số khi sử dụng mã QR để thanh toán trong kinh doanh.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/100-ba-con-cho-huyen-bien-gioi-ha-giang-su-dung-ma-qr-trong-thanh-toan-2219267.html

Đánh giá post