Các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone và Vietnamobile sẽ tham gia đấu giá tần số 4G và 5G. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 3 giấy phép tần số cung cấp dịch vụ 4G và 5G được cấp.

Theo Cục Viễn thông, Bộ TT&TT, có 4 nhà mạng sẽ tham gia đấu giá tần số 4G và 5G là VNPT, Viettel, MobiFone và Vietnamobile. Bốn nhà mạng này đã đủ điều kiện tham gia đấu giá để nhận giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 19/12/2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức công bố vùng phủ sóng VinaPhone 5G tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trước đây, việc cấp phép tần số do các cơ quan nhà nước phê duyệt cho doanh nghiệp, tiếp theo đó là hình thức thi tuyển để lấy tần số. Tuy nhiên, khi Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực và các nhà mạng muốn có băng tần tốt để cung cấp dịch vụ cho khách hàng sẽ phải tham gia đấu giá công khai, minh bạch.

Theo công bố của Cục Tần số vô tuyến điện, giá khởi điểm đấu giá tần số 2300-2400 MHz cho 3 khối băng tần là 17.394 tỷ đồng. Cụ thể đối với khối băng tần A1 (2300 – 2330 Mhz), A2 (2330 – 2360 Mhz), A3 (2360 – 2390 Mhz) đều có giá khởi điểm 5.798 tỷ đồng và thời hạn sử dụng là 15 năm.

Với giá khởi điểm 5.798 tỷ đồng và thời hạn sử dụng là 15 năm, mỗi nhà mạng sẽ trả phí tần số trên lý thuyết ít nhất là 386 tỷ đồng/năm.

PV

Đánh giá post