Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số du lịch tại Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan rà soát hơn 90 điểm di tích, di sản, các khu, điểm du lịch đang khai thác.

Điểm du lịch xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình 

Tại các địa điểm này, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) đã đầu tư hạ tầng mạng 4G, 5G, sóng điện thoại, mạng wifi để phục vụ nhân dân và khách du lịch. Chất lượng dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu, trừ một số địa điểm vùng sâu, vùng xa, ít dân cư vẫn chưa có sóng điện thoại hoặc có nhưng sóng yếu. Ngoài Phố đi bộ Kim Đồng (thành phố Cao Bằng) được trang bị mạng wifi miễn phí, hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn chưa phủ mạng wifi phục vụ khách du lịch.

Từ thực trạng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, cung cấp thông tin hiện trạng phủ sóng mạng 4G, 5G, sóng điện thoại di động và đề xuất địa điểm lắp đặt wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số du lịch tại Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Hoà An