Kế hoạch thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh ký quyết định ban hành.

Kế hoạch nhằm ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để kết nối các thông tin, dữ liệu điện tử hình thành trong quá trình khám, chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân thành hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Y tế được đầy đủ, chính xác, kịp thời; hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích thông tin dữ liệu, giúp việc dự báo, hoạch định chính sách, chỉ đạo hiệu quả về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trên cơ sở khai thác, sử dụng các tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện giúp người dân có thể theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời; chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành Cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội.

100% các thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số; được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Cùng với đó, thông tin sức khỏe của người dân sẽ được kết nối, hiển thị trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VneID là dữ liệu chính thống, đủ cơ sở pháp lý phục vụ cho việc khám chữa bệnh ban đầu của người dân tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố (thay cho các giấy tờ truyền thống).

w-vneid-13-1-1.jpg
Hà Nội sẽ tổ chức triển khai thí điểm hiển thị thông tin sức khỏe cá nhân của người dân trên ứng dụng VNeiD. (Ảnh minh họa: HP)

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng nêu rõ yêu cầu: Các trường thông tin, dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe  điện tử cần đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành y tế.

Việc xây dựng và triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn trong công  tác quản lý sức khỏe; các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với hướng dẫn của  Bộ Y tế, cũng như đảm bảo việc chia sẻ thông tin, dữ liệu và các quy định về an toàn thông tin  của Bộ TT&TT.

Đặc biệt, việc kết nối, chia sẻ và hiển thị thông tin sức khỏe người dân trên ứng dụng VNeiD phải theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong quá trình lưu trữ, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử của người dân, không để xảy ra thất thoát, lộ lọt và sử dụng dữ liệu vào mục đích bất hợp pháp.

Theo lộ trình, kế hoạch thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2023, với các nhiệm vụ: Hoàn thành các văn bản chỉ đạo điều hành, căn cứ triển khai hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử; xây dựng và từng bước hoàn thiện phần mềm phục vụ theo yêu cầu nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý của Sở Y tế; cấp tài khoản cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử tạo lập hồ sơ sức khỏe người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Giai đoạn 2, hoàn thành trước ngày 31/3/2024, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Cập nhật kết quả khám, chữa bệnh người dân trên địa bàn Thành phố đi khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố lên kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Hà Nội; cập nhật dữ liệu tiêm chủng của người dân lên phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố; kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch, xác minh thông tin; kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn Hà Nội lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an; kết nối dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội với cơ sở dữ liệu quốc gia về đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Trong giai đoạn 3 được thực hiện từ ngày 1/4/2024, cùng với việc tiếp tục cập nhật lên hệ thống kết quả khám sức khỏe của người dân, các đơn vị còn thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong…) lên hệ thống.

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả kế hoạch, cùng ngày 13/11, Tổ công tác triển khai thí điểm sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 đã được thành lập, với Tổ trưởng là ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà là Tổ phó thường trực. Tổ công tác còn có 4 Tổ phó là các ông: Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT; Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Cù Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.