MỘT SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN

Chứng thực hợp đồng điện tử VNPT CeCA

 

VNPT CeCA là ai?

VNPT CeCA (VNPT Certified e-Contract Authority) là Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được cấp phép bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương căn cứ theo “Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 về Thương mại điện tử”. VNPT CeCA có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống hợp đồng điện tử kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, chịu trách nhiệm về tính bảo mật, toàn vẹn, không thể chối bỏ của các hợp đồng điện tử mà mình lưu trữ và xác thực, góp phần thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Tính năng chính

Quản lý hợp đồng, ký kết hợp đồng điện tử cho các bên tham gia ở bất cứ đâu tại bất cứ thời điểm nào.
 
Chủ thể trong giao kết hợp đồng
     
Thời gian ký kết
     
Ký số cá nhân
     
Ký chéo giữa các nhà cung cấp
     
Quản lý, tra cứu chủ thể ký hợp đồng
     
Thể hiện bằng thông điệp dữ liệu điện tử
     
Tiết kiệm thời gian, chi phí
     
Tính phi biên giới
     
       
Đánh giá page