Trạm y tế xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) bước đầu triển khai ứng dụng chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu tập trung.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-y-te-vung-bien-vien-cao-bang-2230636.html

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *