Theo Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên, hiện nay các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ chính quyền điện tử tỉnh như: Cổng thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh… được quản trị, vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị được giao trách nhiệm quản trị vận hành các hệ thống này là Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở TT&TT Thái Nguyên, với yêu cầu phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định.

Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên được đầu tư đầy đủ các thiết bị phục vụ kiểm soát an ninh, an toàn thông tin như thiết bị cân bằng tải đường truyền, cân bằng tải ứng dụng, thiết bị tường lửa, tường lửa cho website, thiết bị phòng chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS…

Công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho đội ngũ nhân sự các cơ quan nhà nước tại Thái Nguyên luôn được chú trọng. (Ảnh minh họa: Internet)

Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai phần mềm phòng, chống mã độc cho phép quản trị tập trung. Cụ thể, triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung giám sát bất thường trên máy trạm – EDR, phần mềm giám sát an ninh mạng SIEM nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối theo Chỉ thị 14 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thống kê cho thấy, tính đến giữa tháng 11/2023, hệ thống quản lý tập trung tại Trung tâm SOC tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2.522 máy tính của các cơ quan, tổ chức nhà nước đã được cài đặt và chia sẻ dữ liệu mã độc.

Việc đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn Thái Nguyên cũng đã được triển khai theo mô hình “4 lớp”, gồm lực lượng tại chỗ, giám sát chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra và kết nối với hệ thống giám sát quốc gia.

Trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí kinh phí cho hoạt động ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời tổ chức nguồn nhân lực cho công tác này.

Thống kê cho thấy, toàn tỉnh hiện có 82 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan nhà nước, trong đó có 33 công chức chuyên trách về an toàn thông tin; 17 công chức kiêm nhiệm về an toàn thông tin; 12 viên chức chuyên trách về an toàn thông tin; 13 viên chức kiêm nhiệm về an toàn thông tin; 4 lao động làm về an toàn thông tin và 3 người lao động kiêm nhiệm làm về an toàn thông tin.

Sở TT&TT Thái Nguyên được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, là cơ quan đầu mối của tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên là đội trưởng đội ứng cứu xử lý sự số an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Nguyên, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận chuyên trách của đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng là Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở TT&TT.

Đáng chú ý, trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức, cử nhân sự tham gia nhiều đợt tập huấn, huấn luyện, đào tạo về an toàn thông tin, ứng cứu sự cố.

Đơn cử như, Sở TT&TT tổ chức cho các thành viên đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia 3 cuộc diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật Bản, APCERT và ACID do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức; tổ chức cho các thành viên Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin tỉnh tham gia khóa đào tạo, tập huấn đảm bảo an toàn thông tin mạng do Bộ TT&TT tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tham gia đầy đủ các đợt diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng do Cục An toàn thông tin tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh việc phối hợp cùng VNCERT/CC tổ chức tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Nguyên năm 2023, Sở TT&TT tỉnh còn phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) – Bộ Công an và Trường CNTT-TT thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số, an ninh an toàn thông tin qua nền tảng học trực tuyến cho 370 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai các nhiệm vụ Đề án 06.

Ngoài ra, trong năm nay, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT đã tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho nhân sự của 30 đơn vị cấp sở, ban, ngành và UBND các xã trong toàn tỉnh.

Đại diện Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo, Sở sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân về các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.