DANH SÁCH KÊNH QUỐC TẾ

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 DN9/SkyShop 34 Giải Trí Tổng Hợp
2 SPOTV 42 Thể Thao
3 SPOTV2 43 Thể Thao
4 Animax (HD) 45 Phim Truyện
5 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
6 BoxHits (HD) 52 Phim Truyện
7 MusicBox (HD) 58 Ca Nhạc
8 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
9 Outdoor Channel (HD) 108 Thể Thao
10 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
11 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
12 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
15 Asian Food Network (HD) 150 Giải Trí Tổng Hợp
20 Cbeebies HD 156 Thiếu Nhi
21 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
23 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
24 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
25 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
26 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
27 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp
29 AXN (HD) 177 Giải Trí Tổng Hợp
30 Cartoon Network HD 179 Thiếu Nhi
31 CNN (HD) 180 Tin Tức Quốc Tế
32 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
33 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
34 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
36 Discovery Asia 213 Giải Trí Tổng Hợp
37 HITS (HD) 216 Phim Truyện
38 A+ (ABC Autralia) 235 Giải Trí Tổng Hợp

KÊNH VTV

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV Cần Thơ 6 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
8 VTV1 11 Quốc Gia & Địa Phương
9 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương

KÊNH VTC

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC6 23 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC11 26 Thiếu Nhi
4 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC3 (HD) 83 Thể Thao
7 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
9 VTC8 164 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
11 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương

KÊNH HTV/HTVC

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV Key 14 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV Thể thao 15 Thể Thao
4 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
5 HTVC Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
6 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
7 HTV3 87 Thiếu Nhi
8 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
9 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
10 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
11 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc
12 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
13 HTVC Plus (HD) 168 Giải Trí Tổng Hợp
14 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp

KÊNH VTVCab

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
2 ON Sports (HD) 37 Thể Thao
3 ON Football (HD) 39 Thể Thao
4 ON O2TV 91 Giải Trí Tổng Hợp
5 ON Vie Giải trí 97 Giải Trí Tổng Hợp
6 ON Phim Việt 98 Phim Truyện
7 ON Vie Dramas 99 Phim Truyện
8 VTVcab5 – E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
9 OnSports+ 101 Thể Thao
10 ON BIBI 102 Thiếu Nhi
11 ON Style TV 103 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTVcab 17 – Yeah1TV 104 Giải Trí Tổng Hợp
13 ON Cine 105 Phim Truyện
14 ON VFamily 132 Giải Trí Tổng Hợp
15 ON MOVIES (HD) 194 Giải Trí Tổng Hợp
16 ON Info TV 195 Giải Trí Tổng Hợp
17 ON MUSIC 196 Ca Nhạc
18 VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) 197 Thể Thao
19 ON Golf HD 199 Thể Thao

KÊNH TRONG NƯỚC KHÁC

STT TÊN KÊNH SỐ HIỆU THỂ LOẠI Giá cước các thuê bao
Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Plus
1 Quốc hội (HD) 7 Quốc Gia & Địa Phương
2 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Giải Trí Tổng Hợp
3 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
4 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
6 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
7 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Giải Trí Tổng Hợp
8 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
9 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
10 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
11 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
12 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
13 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
14 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
15 THP+ 149 Quốc Gia & Địa Phương
16 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
18 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
19 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
20 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
21 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
22 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
23 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
24 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
25 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
26 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
27 LaoCaiTV (THLC) 241 Giải Trí Tổng Hợp
28 QuangNinhTV1 (QTV1 HD) 244 Giải Trí Tổng Hợp
29 QuangNinhTV3 (QTV3 HD) 245 Giải Trí Tổng Hợp
30 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
31 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
32 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
33 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
34 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
35 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
36 ThanhHoaTV (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
37 ThanhHoaTV (TTV) (HD) 362 Giải Trí Tổng Hợp
38 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
39 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
40 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
41 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
42 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
43 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
44 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
45 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
46 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
47 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
48 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
50 BTV9 – An Viên (HD) 616 Giải Trí Tổng Hợp
51 LongAnTV (LA34) 621 Quốc Gia & Địa Phương
52 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
53 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
54 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
55 AnGiangTV (ATV) 671 Giải Trí Tổng Hợp
56 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
57 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
58 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
59 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
60 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
61 QuangBinhTV (QBTV) 731 Giải Trí Tổng Hợp
62 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
63 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
64 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
65 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
66 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
67 KhanhHoaTV (KTV) 791 Giải Trí Tổng Hợp
68 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
69 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
70 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
71 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
72 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
73 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
74 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
75 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
76 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
77 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
78 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
79 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
80 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Giải Trí Tổng Hợp
81 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
82 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
83 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
84 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
85 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
5/5 - (1 bình chọn)