Người dân xã Quảng An (huyện Đầm Hà) sử dụng cập nhật thông tin, giao dịch điện tử qua môi trường mạng.

So với trước đây, việc doanh nghiệp, người dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động, sản xuất, quản lý, quảng bá, tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã nâng lên rõ rệt.

Hiện nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng, khai thác hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh cá thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (đạt 98,7%); trên 70% sản phẩm OCOP từ 3 sao của tỉnh đã lên sàn TMĐT.

Đặc biệt, hiện nay, Sở NN&PTNT cũng đã hoàn thiện phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” tại địa chỉ: https://qn.check.net.vn/.

Hệ thống giúp cấp tài khoản tham gia quản lý cho các cơ sở là các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, tiến tới mở rộng đến cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm theo chuỗi, các vùng sản xuất tập trung của tỉnh và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất nông sản an toàn; đấu nối với “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, sản thực phẩm của TP Hà Nội”, liên thông đồng bộ với Bộ NN&PTNT.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Hiện nay, Sở đang đặt mục tiêu phát triển chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Thời gian tới, cùng với các sở, ngành liên quan, Sở sẽ đẩy mạnh việc phát triển TMĐT trong nông nghiệp, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, giúp người nông dân thay đổi trong tư duy sản xuất, quảng bá sản phẩm lên mạng hiệu quả và điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiến tới hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tích cực triển khai công tác chuyển đổi số toàn diện tới tận các xã, thôn, bản.

Điển hình như tại huyện Tiên Yên, công tác chuyển đổi số được tích cực triển khai với nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Huyện đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng và mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, đặc biệt là trong các hoạt động xây dựng NTM; đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng; ứng dụng công nghệ, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân…

Hiện nay, xã Đồng Rui và Hải Lạng đã được huyện Tiên Yên lựa chọn, hướng tới xây dựng trở thành mô hình xã thông minh để thực hiện “chiến lược” chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Ông Lộc Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui, cho biết: Xã đã và đang tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ có trên 85% số hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng và sóng viễn thông di động; 100% trường học, trạm y tế, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, dịch vụ điện nước, siêu thị mini sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 100% người dân có sổ khám sức khỏe điện tử và sử dụng nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa; 100% các sản phẩm OCOP và sản phẩm thủy sản, trên 80% sản phẩm nông sản được truy gốc giao dịch trên sàn TMĐT…

 

Huyện Tiên Yên tích cực thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân tại địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 98/98 xã đạt chuẩn NTM; 54/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 26/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn NTM; 6/6 thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025…

Trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu: 5/7 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 3 huyện so với năm 2022, gồm Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà); 58/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 4 xã so với năm 2022); 32/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 6 xã so với năm 2022).

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo kết nối chặt chẽ với thành thị và nông thôn, nội vùng, liên vùng, đồng bộ, hiện đại; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hoạt động quản lý, điều hành các cấp…

Đặc biệt, sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng NTM với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở nông thôn.

 Theo Minh Đức(Báo Quảng Ninh)