DỊCH VỤ DẤU THỜI GIAN VNPT TIMESTAMP (VNPT TSA)

VNPT TIMESTAMP (VNPT TSA) là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Cấp dấu thời gian sử dụng để làm bằng chứng và xác thực sự tồn tại của dữ liệu tại một mốc thời gian nhất định. Tài liệu, hồ sơ, thông điệp điện tử khi được đóng dấu thời gian sẽ đảm bảo tính chống chối bỏ về thời gian và tính toàn vẹn dữ liệu

HOTLINE TƯ VẤN DỊCH VỤ
Đánh giá page