– Chia sẻ kinh nghiệm doanh nghiệp trong hỗ trợ xây dựng CSDL số quốc gia, theo đại diện đến từ VNPT, trước hết, việc xây dựng các CSDL số phải được tạo lập dữ liệu ban đầu và hình thành, cập nhật qua các nghiệp vụ…

Trình bày tham luận tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam – Asia DX Summit 2023), ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT cho biết, Tập đoàn VNPT là đơn vị được Chính phủ, các Bộ ngành giao nhiệm vụ xây dựng một số CSDL quốc gia quan trọng như CSDLQG về Dân cư, CSDLQG về CCVC. Bên cạnh đó VNPT cũng đang đồng hành cùng các Bộ ngành, địa phương hỗ trợ xây dựng các CSDL ngành như CSDL chăn nuôi, CSDL trồng trọt, các hệ thống nghiệp vụ và CSDL tại các tỉnh, thành.

Chia sẻ Kinh nghiệm doanh nghiệp trong hỗ trợ xây dựng CSDL số quốc gia, theo đại diện đến từ VNPT, thứ nhất, việc xây dựng các CSDL số phải được tạo lập dữ liệu ban đầu và hình thành, cập nhật qua các nghiệp vụ. Ví dụ, CSDL QG về Dân cư được phục vụ và khai thác cho rất nhiều các thủ tục hành chính của công dân, trong đó có các nghiệp vụ quản lý cư trú, căn cước công dân; CSDL CCVC phục vụ nghiệp vụ chính là quản lý CB CCVC, hay CSDL thông tin đất đai phục vụ cho nghiệp vụ địa chính. Do đó, trước tiên cần có phương án số hóa, tạo lập dữ liệu ban đầu cũng như có các nghiệp vụ cốt lõi để dữ liệu được cập nhật thường xuyên, duy trì tính “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thứ hai, khi có có các CSDL số này, các cơ quan, tổ chức cần định hình và tạo lập được kho dữ liệu dùng chung, chính là CSDL số Quốc gia, CSDL số bộ ngàng/địa phương. CSDL này cần được chia sẻ phục vụ mục đích sử dụng của nhiều đơn vị, nhiều nghiệp vụ khác nhau. Các đơn vị khi sử dụng sẽ thường xuyên có các biến động dữ liệu để đồng bộ và cập nhật vào CSDL gốc, đảm bảo dữ liệu luôn được duy trì tính mới, đồng bộ và chính xác.

Ảnh minh họa

Ông Kiên nếu ví dụ, khi triển khai các hệ thống dịch vụ công và một cửa điện tử cho khoảng 40 Bộ ngành/địa phương, VNPT luôn phối hợp với các đơn vị để xây dựng và sẵn sàng ngay về mặt giải pháp kỹ thuật kết nối và tích hợp với CSDLQG về Dân cư để xác thực và định danh, phục vụ cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính làm thay đổi thông tin công dân sẽ là nguồn để Bộ Công an cập nhật vào dữ liệu gốc theo quy định, chẳng hạn các thủ tục hành chính về khai sinh, khai tử…

Việc chia sẻ khai thác để đồng bộ và cập nhật dữ liệu này cần đảm bảo việc sử dụng, khai thác các CSDL số được tuân thủ thông qua các hướng dẫn, quy định nghiệp vụ cụ thể để đảm bảo dữ liệu luôn được đúng đắn, chính xác và an toàn thông tin. Ví dụ, các hệ thống dịch vụ công và một cửa điện tử của VNPT triển khai cho các Bộ ngành/địa phương khi kết nối với CSDLQG về dân cư cần đảm bảo quy định theo văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TT&TT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06; đồng thời cần phải đảm bảo các quy định ngành về cập nhật dữ liệu của Chính phủ và Bộ Công an về cập nhật CSDLQG về dân cư.

Thứ ba, khi dữ liệu đã hình thành và đủ lớn, các cơ quan, tổ chức có thể hướng đến các bài toán thống kê, tổng hợp, phân tích, dự báo phục vụ cho công tác quản trị và chỉ đạo điều hành của đơn vị. Thông qua quá trình quản trị và điều hành này giúp cho các dữ liệu phát sinh và các nghiệp vụ liên quan được cập nhật; đồng thời có thể rà soát, phát hiện các dữ liệu và nghiệp vụ chưa hợp lý để xử lý làm sạch/điều chỉnh.

Chẳng hạn khi VNPT triển khai các hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho 35 tỉnh, các IOC này đều phải tập hợp CSDL dùng chung của tỉnh về, phân tích điều hành trên đó. Các CSDL số QG chính là 1 trong các CSDL cần kết nối với các IOC này nhằm đồng bộ các dữ liệu dùng chung của IOC. Quá trình điều hành xử lý nghiệp vụ sẽ giúp cập nhật dữ liệu.

Từ kinh nghiệm triển khai giải pháp hạ tầng công nghệ xây dựng dữ liệu quốc gia, theo đại diện đến từ VNPT, với Chính phủ, CSDL số QG cần xác định CSDL ưu tiên thực hiện trước, nhanh chóng tạo lập, xây dựng, ban hành các hướng dẫn và chia sẻ cho các Bộ ngành/địa phương. Với doanh nghiệp triển khai các dự án chuyển đổi số như VNPT, khi triển khai các dự án CĐS cho các bộ ngành, địa phương cần đảm bảo có hệ thống sẵn sàng kết nối với các CSDL số Quốc gia để vừa được chia sẻ khai thác, vừa là kênh để cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào CSDL số Quốc gia.

Phạm Lê

Đánh giá post