Tạo chức năng tùy chỉnh số hotline cho từng chuyên mục WordPress

Website của bạn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau thường cần cung cấp số điện thoại hotline để khách hàng có thể liên hệ trực tiếp cho từng dịch vụ. Tuy nhiên, không phải lúc nào số hotline cũng giống nhau cho từng dịch vụ cho mọi chuyên mục trên trang web.

Trong tình hướng này bạn có 2 cách để xử lý như sau:

  1. Xây dựng một hệ thống tổng đài và khách hàng gọi đến quay số nội bộ cần gặp cho từng dịch vụ
  2. Tùy chỉnh website của bạn hiển thị số hotline cho từng dịch vụ khác nhau.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một chức năng tùy chỉnh cho số hotline trong từng chuyên mục WordPress.

Tạo function trong functions.php

Để làm được điều này, bạn cần phải tạo 1 functin trong functions.php của theme:

Hotline cho từng chuyên mục WordPress
 Hotline cho từng chuyên mục WordPress
function custom_category_hotline() {
    $category = get_queried_object(); // lấy thông tin chuyên mục đang xem
    $hotline = ''; // khởi tạo số hotline
    // kiểm tra tên chuyên mục để gán số hotline tương ứng
    if ($category->name == 'Chuyên mục A') {
        $hotline = '0123456789';
    } elseif ($category->name == 'Chuyên mục B') {
        $hotline = '0987654321';
    } else {
        $hotline = '1234567890';
    }
    // trả về số hotline cho chuyên mục đang xem
    return $hotline;
}

custom_category_hotline() được sử dụng để lấy số hotline cho chuyên mục hiện tại đang được xem. Trong hàm này, sử dụng get_queried_object() để lấy thông tin chuyên mục đang được xem. Sau đó, kiểm tra tên chuyên mục và gán số hotline tương ứng.

Sau khi đã có hàm tùy chỉnh cho số hotline, có thể sử dụng nó để hiển thị số hotline trong từng chuyên mục. Ví dụ, có thể sử dụng đoạn mã sau trong single.php để hiển thị số hotline:

<?php
$category_hotline = custom_category_hotline();
if (!empty($category_hotline)) {
echo 'Số hotline: ' . $category_hotline;
}
?>

Đoạn code trên sẽ lấy số hotline cho chuyên mục đang được xem bằng cách gọi hàm custom_category_hotline() và sau đó kiểm tra xem số hotline có rỗng hay không. Nếu không rỗng, ta sẽ hiển thị số hotline cho người dùng.

Trên đây là hướng dẫn tạo chức năng tùy chỉnh Hotline cho từng chuyên mục WordPress – Custom Category Hotline. Chúc bạn thành công!

Để biết nhiều chia sẽ hay về WordPress mời bạn ghé thăm https://vnpthcm.com/thu-thuat/wordpress

5/5 - (1 bình chọn)