– Với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam – Asia DX Summit 2023) đã chính thức khai mạc vào sáng 24/5 tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/5/2023, với 06 phiên hội nghị chuyên đề, triển lãm nền tảng giải pháp số, và hoạt động kết nối giao thương. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 2.000 lượt đại biểu trong nước và quốc tế tham dự các các nội dung của Diễn đàn.

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Việt Nam đã có 3 năm chuẩn bị, nỗ lực, thử nghiệm và tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đến nay, Chuyển đổi số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tạo ra những kết quả thực chất, những giá trị thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2023 được khẳng định là Năm Dữ liệu số quốc gia, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số – đã ban hành kế hoạch hành động trọng tâm cho Năm Dữ liệu số. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”, với các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số. Theo đó, tập trung vào các mục tiêu lớn như sau: 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; Trên 50% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP).

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, nền tảng NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó có 85 LGSP của bộ, ngành, địa phương; 10 cơ sở dữ liệu và 08 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong năm 2022 là 876 triệu giao dịch tăng 4,86 lần so với năm 2021. Trung bình 1 ngày có 2,4 triệu giao dịch.

Như các chuyên gia đã chia sẻ, muốn tạo lập được dữ liệu số thì phải có hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống các dịch vụ số được kết nối, chia sẻ và liên thông với nhau. Qua đó, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, bước đầu tạo nên bức tranh tổng thể về các địa phương, các vùng, các Bộ, Ban, Ngành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể một người, một tổ chức, một nước, một chính phủ làm được. Tất cả mọi người, mọi thành phần đều phải tham gia chuyển đổi số thì mới có tài nguyên số. Đây là một “mỏ vàng”, nguồn tài nguyên vô tận từ tư duy, sáng tạo và trí tuệ mà thế giới đã, đang tạo lập, khai thác. Đây cũng là nguồn tài nguyên mới, tài nguyên xanh, giúp chúng ta phục hồi tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế phát triển đột phá”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ từ CNTT sang công nghệ số. Toàn bộ nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ với những thành tựu công nghệ mới đáng ghi nhận. Áp lực chuyển đổi số của Chính phủ là rất lớn. Chuyển đổi số quốc gia phải lấy phát triển Chính phủ số đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo phát triển, giải quyết các vấn đề lớn về phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia; quản lý nhà nước, hiệu quả; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh…, Chính phủ phải đặt vai trò dẫn dắt, đặt trách nhiệm là người lái còn tàu chuyển đổi số, có như vậy, kinh tế số, xã hội số sẽ cùng phát triển. Tuy nhiên, Khoa học công nghệ thay đổi liên tục, doanh nghiệp cũng vận động liên tục, các doanh nghiệp, các chuyên gia chuyển đổi số cần có trách nhiệm và chủ động tham vấn, xây dựng chính sách cùng Chính phủ. Chuyển đổi số là câu chuyện toàn cầu. Cả thế giới đang có nhu cầu chuyển đổi số. Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cần xác định tham gia chuyển đổi số là tham gia thị trường toàn cầu, là đi ra thế giới, giải quyết các bài toán lớn của quốc tế, và sau đó, mang những công nghệ, kinh nghiệm, nhưng kiến thức, và sự đoàn kết có được, giải các bài toán của Việt Nam, đưa ra những mô hình kinh tế mới hiệu quả cho nền kinh tế; kiến tạo những giá trị mới cho đất nước, cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 gồm nhiều phiên hội thảo chuyên sâu, các chuyên gia đóng góp ý kiến, trao đổi trực tiếp, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về dữ liệu và chuyển đổi số. Nhận thức quyết định hành động, nhận thức đúng thì hành động sẽ trúng, tất cả cùng nhận thức đúng thì các hành động sẽ đồng hướng, cùng vì một Việt Nam số.

Để tạo lập được dữ liệu số phải có hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống các dịch vụ số được kết nối, chia sẻ và liên thông với nhau. Từ đó sẽ hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, bước đầu tạo nên bức tranh tổng thể về các địa phương, vùng, bộ, ban, ngành. Hiện nay, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ nguồn lực, năng lực công nghệ, kinh nghiệm giải quyết các bài toán của quốc tế. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ bằng nội lực, làm chủ thiết kế, công nghệ lõi; hợp tác để dần hình thành hệ sinh thái công nghệ số hoàn chỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số luôn sẵn sàng sát cánh cùng Chính phủ, các địa phương, ban, bộ, ngành và tổ chức để tư vấn, góp ý xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, chiến lược dữ liệu bài bản; tham gia xây dựng hạ tầng dữ liệu số tiên tiến, hiện đại, hiệu quả. Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin sẵn sàng hỗ trợ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành; xây dựng mô hình và hợp tác khai thác dữ liệu nhằm tạo ra nhiều dịch vụ mới phục vụ người dân, doanh nghiệp, giá trị mới cho nền kinh tế – xã hội.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 (ngày 24-25/5) diễn ra 5 phiên hội thảo chuyên đề về các chủ đề: Hạ tầng dữ liệu số và bảo mật an toàn thông tin; Chuyển đổi số tại Việt Nam – châu Á và các cơ hội hợp tác; Kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển Chính phủ, Chính quyền số; Chuyển đổi số trong tài chính – ngân hàng và Hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam – châu Á.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan các gian hàng tại Triển lãm Nền tảng giải pháp số và kết nối cung cầu chuyển đổi số trong khuôn khổ Diễn đàn.

Ngoài  các phiên hội nghị chính còn có các hoạt động bên lề như: Triển lãm Nền tảng giải pháp số và kết nối cung cầu chuyển đổi số (trực tiếp & trực tuyến). Các hoạt động của diễn đàn nhằm hướng đến mục đích: Chia sẻ tầm nhìn – Giới thiệu giải pháp – Kết nối cung cầu trong chuyển đổi số.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam – châu Á năm nay thực sự đánh dấu bước ngoặt về tạo lập dữ liệu số trên toàn quốc, kết nối dữ liệu và khai thác nó một cách thông minh trong khuôn khổ pháp lý để xử lý các bài toán lớn, tạo ra cơ hội kinh doanh, phát triển nền kinh tế Việt Nam bền vững.

Phạm Lê

Đánh giá post