Hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, UBND TP.HCM TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công trình “Hệ thống dịch vụ số dành cho công dân Thành phố Hồ Chí Minh – HCM Citizen E-Services”. Mục tiêu của TP.HCM là tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của thành phố thông qua một nền tảng số thống nhất, nhằm phục vụ người dân có trải nghiệm tốt nhất từ các dịch vụ của chính quyền trên môi trường số. 

img 2607.jpg
TP.HCM sẽ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của thành phố thông qua một nền tảng số thống nhất. Ảnh: Lê Mỹ

Qua hệ thống này, người dân sẽ dùng 1 tài khoản duy nhất, 1 địa chỉ trên Internet và 1 ứng dụng trên thiết bị di động để sử dụng các dịch vụ hành chính công của cơ quan Nhà nước, cũng như các cơ quan cung cấp dịch vụ công khác phục vụ đời sống, phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể là các dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ giao thông, đô thị; các dịch vụ an sinh – xã hội như điện, nước, y tế, giáo dục… 

Người dân TP.HCM có thể thực hiện kiến nghị, phản ánh và được giải quyết, xử lý, phản hồi một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua môi trường số. Đồng thời, được cung cấp thông tin, thông báo đầy đủ, kịp thời từ chính quyền thành phố về các vấn đề liên quan đến công việc, học tập, môi trường sống của mình một cách nhanh chóng, tự động.

Để thực hiện công trình trên, TP.HCM tiến hành triển khai nền tảng tích hợp dịch vụ công thành phố thông qua cổng tích hợp các dịch vụ hành chính công (từ nền tảng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính); các dịch vụ sự nghiệp công (y tế, giáo dục, điện, nước…); các dịch vụ tiếp nhận, trả lời, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân; các dịch vụ cung cấp thông tin; bản đồ số thành phố, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố thống nhất giúp người dân, doanh nghiệp, du khách thực hiện truy cập và giao dịch duy nhất qua 1 địa chỉ trên trên môi trường mạng. 

Bên cạnh đó thành phố cũng triển khai Ứng dụng di động công dân thành phố (HCM Citizens E-Services), theo hướng cá nhân hóa, giúp người dân dễ dàng truy cập, sử dụng các dịch vụ, tiện ích liên quan đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội.

UBND TP.HCM giao cho Sở TT&TT triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ công trình và tổng kết việc thực hiện trong Quý 3/2024; Chủ trì, tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của thành phố đảm bảo quá trình vận hành và sử dụng được thông suốt.

TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống giám sát thông tin xấu độcTP.HCM sẽ xây dựng, vận hành, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đồng thời giám sát thông tin xấu độc.