Phụ nữ phường Phố Cò tìm hiểu các ứng dụng số trên điện thoại.

Một trong những nội dung ứng dụng CNTT hiệu quả của Hội LHPN thành phố là triển khai phần mềm quản lý cán bộ, hội viên.

Sau khi Hội LHPN Việt Nam đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hội viên, Hội LHPN thành phố đã phối hợp và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn để sử dụng phần mềm.

Đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ hội các cấp về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tập huấn, hướng dẫn hội viên, phụ nữ sử dụng hiệu quả các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội… 

Năm 2023, Hội đã phối hợp tổ chức được 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho trên 400 lượt cán bộ hội về các nội dung: Hệ thống phần mềm quản lý, số hóa dữ liệu hội viên; nghiệp vụ ghi chép, cập nhật thông tin; ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh; phong trào thi đua và các khâu đột phá; viết bài, định hướng trên không gian mạng; quản lý sử dụng quỹ hội…

Đồng thời chỉ đạo các cấp hội thành lập trang Facebook, nhóm Zalo và duy trì hiệu quả các tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội.

Kết quả, đến nay 100% hội cơ sở đã sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên; dữ liệu về hội viên trên địa bàn thành phố được cập nhật đầy đủ, quản lý hội viên đã chính xác, khoa học.

Hội cũng thực hiện tốt việc khai thác văn bản chỉ đạo và trao đổi thông tin trên hệ thống văn bản điện tử của thành phố; ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử và chỉ đạo điều hành hoạt động trong hệ thống hội.

100% cơ sở hội thành lập fanpage, nhóm Zalo phục vụ công tác chỉ đạo và tuyên truyền, từ đó góp phần quán triệt và triển khai thông tin nhanh chóng, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu của hội viên, phụ nữ, góp phần cải cách hành chính…

Đơn cử như tại phường Phố Cò, Hội LHPN phường đã sử dụng fanpage, nhóm Zalo để cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời tới hội viên, phụ nữ. Đồng thời triển khai các hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên trong tham gia chuyển đổi số…

Chị Chu Thị Nhung, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 4A, phường Phố Cò, chia sẻ: Qua nhóm Zalo của Chi hội, tôi cập nhật nhanh chóng các văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố và các cấp hội về những nội dung như: Phân loại rác thải; không lấn chiếm lòng lề đường; hỗ trợ hội viên khó khăn… Đồng thời dễ dàng phản ánh những vấn đề phát sinh và tâm tư, nguyện vọng của mình.

Các cấp hội phụ nữ TP. Sông Công cũng hướng dẫn hội viên phụ nữ cài đặt và sử dụng các ứng dụng số để thực hiện thủ tục hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt; kích hoạt tài khoản định danh điện tử… 

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã góp phần giúp Hội LHPN TP. Sông Công hoàn thành các chỉ tiêu công tác. Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ.

Riêng năm 2023, các cấp hội đã giúp đỡ 116 hộ thoát nghèo và cận nghèo, vượt 83 hộ so với kế hoạch đề ra. 

Chị Phạm Thị Bích Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Sông Công, cho biết: Hội Phụ nữ thành phố có 17.289 hội viên, sinh hoạt tại 145 chi hội. Hiện nay, 100% cơ sở hội có các thành viên nòng cốt về chuyển đổi số để tuyên truyền các hoạt động trên mạng xã hội.

Thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục bồi dưỡng về CNTT, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời biểu dương và nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác chuyển đổi số.

Theo Thu Hà (Báo Thái Nguyên)