– Mới đây, UBND huyện Châu Thành phối hợp VNPT địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Châu Thành và ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung và Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

Trung tâm điều hành thông minh huyện Châu Thành đi vào hoạt động sẽ là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của huyện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cung cấp cho lãnh đạo chính quyền địa phương cách nhìn toàn diện, tập trung, kịp thời về các hoạt động đang diễn ra, thực hiện giám sát, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, cơ chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể. Qua đó, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế – xã hội, giúp người dân được tham gia giám sát hoạt động chính quyền địa phương, góp phần xây dựng huyện Châu Thành văn minh, hiện đại, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm điều hành thông minh huyện Châu Thành

Để Trung tâm điều hành thông minh huyện Châu Thành hoạt động thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các ngành, địa phương huyện Châu Thành chủ động khai thác thông tin, tiện ích của trung tâm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phòng, ban, phối hợp nhịp nhàng, cung cấp đầy đủ số liệu; giám sát, xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo số liệu tại trung tâm luôn “Đúng, đủ, sạch, sống”, cũng như làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, VNPT An Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ tham gia vận hành Trung tâm điều hành thông minh huyện Châu Thành, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả.

P.V

Đánh giá post