– Ngày 18/5 vừa qua, Sở Y tế An Giang phối hợp VNPT tại địa bàn tỉnh An Giang ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế An Giang.

Thực hiện nghi thức khởi động ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế An GiangThực hiện nghi thức khởi động ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế An Giang

Trung tâm Điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế An Giang được xây dựng với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực điều hành quản lý của ngành y tế, như: Cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh được tiếp nhận tự động qua API theo thời gian thực; theo dõi, thống kê dữ liệu hồ sơ khám, chữa bệnh; xem chi tiết hồ sơ bệnh án và lịch sử khám, chữa bệnh; các biểu đồ phân tích thuộc lĩnh vực nghiệp vụ y; số liệu theo Đề án 06/CP lĩnh vực y tế…; các biểu đồ phân tích thuộc lĩnh vực nghiệp vụ dược; biểu đồ về số liệu sức khỏe sinh sản và công tác quản lý, điều hành của sở y tế…

http://nhipsong.vnpt.vn/dataimages/202305/original/images5351362_1.jpg

Để khai thác hiệu quả hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, ngành y tế tỉnh tiếp tục hoàn thiện các giải pháp, quy trình, công nghệ, đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng số lượng bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Theo đó, Sở Y tế An Giang và các sở, ngành tỉnh cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của UBND tỉnh; xúc tiến xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung của tỉnh, nắm bắt cơ hội các công nghệ tiên tiến từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, để thực hiện quản lý, điều hành theo hướng hiện đại thông minh, hiệu quả, nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chăm lo nâng cao sức khỏe người dân, góp phần thức hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh.

P.V

Đánh giá post