Dựa trên danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ tổng hợp, công bố phiên bản 1.0 bản đồ dữ liệu Việt Nam.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra ngày 25/2 vừa qua, Đại diện cho cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trình bày các nội dung trọng tâm của Kế hoạch của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và Năm Dữ liệu số quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, chủ đề chung năm 2023 là dữ liệu số, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Vì vậy, các hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp đều xoay quanh chủ đề này.

Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển dữ liệu mở, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

hứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng trình bày các nội dung trọng tâm của Kế hoạch của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và Năm Dữ liệu số quốc gia.

Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước được phân thành 3 loại, gồm: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia; (2) Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương bao gồm: cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ; cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành; cơ sở dữ liệu dùng chung của địa phương; (3) Cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ một hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Nhiệm vụ năm 2023 là 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục. Các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo kết quả và cách làm cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

Kế hoạch của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 giao 32 chỉ tiêu quốc gia, cũng là 32 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương (trong đó có 08 nội dung về dữ liệu số, 09 nội dung về chính phủ số, 05 nội dung về kinh tế số, 06 nội dung về xã hội số và 04 nội dung về an toàn, an ninh mạng). Đây là những nội dung đã rõ cách làm. Đồng thời, mỗi Bộ, mỗi tỉnh, thành được giao thêm một nội dung đặc thù, có thể là đã rõ cách làm nhưng cần tiên phong làm nhanh, ra kết quả trước, để tạo cảm hứng, chia sẻ bài học kinh nghiệm cho các Bộ, tỉnh khác tham khảo, hoặc là nội dung mới, chưa rõ cách làm, cần làm thí điểm để từ đó nhân rộng.

Theo lãnh đạo Bộ TT&TT, tháng 5/2023 sẽ là tháng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bộ sẽ tổ chức các khóa tập huấn trực tuyến về phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong tháng 5, đề nghị tất cả các bộ ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, công bố phiên bản 1.0 bản đồ dữ liệu Việt Nam.

PV

Đánh giá post