Theo quyết định số 245/QĐ-BTTTT, từ ngày 1/3/2023, đầu số 156 được sử dụng làm số chung để tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền.

Bộ TT&TT giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Cục Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông  tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin qua đầu số 156; thống nhất cách thức kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống của doanh nghiệp và hệ thống của VNNIC; quy trình tiếp nhận, lưu trữ, chuyển tiếp, xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin qua đầu số 156…

Cụ thể, VNNIC chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thông và các doanh nghiệp triển khai việctiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin qua đầu số 156; Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông cách thức kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống của doanh nghiệp và hệ thống của VNNIC để triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu thông tin tên miền bằng phương thức nhắn tin qua đầu số 156 kể từ ngày 01/3/2023.

Trước đó, từ ngày 1/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thí điểm đầu số 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua 2 hình thức thoại và tin nhắn. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động.

Khi nhận được cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân thực hiện phản ánh tới đầu số 156 thông qua hai hình thức: Gửi Tin nhắn hoặc Gọi điện tới đầu số 156. Cụ thể:

– Cách 1: Gửi tin nhắn (miễn phí) tới đầu số 156 trong đó:

+ Với tin nhắn rác soạn tin: S (Số điện thoại – nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656).

+ Với cuộc gọi cuộc gọi rác soạn tin: V (Số điện thoại – nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656)

+ Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo soạn tin: LD (Số điện thoại – nguồn phát tán) (nội dung phản ảnh) gửi 156 (hoặc 5656).

– Cách 2: Gọi tới đầu số 156 (miễn cước) để cung cấp thông tin (về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu thực hiện cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trích dẫn một số nội dung có liên quan;…) theo hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận phản ánh.

Phạm Lê

Đánh giá post