Vì sao phải tạo ký hiệu dải hóa đơn điện tử VNPT năm 2024

CÁCH TẠO KÝ HIỆU DẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT NĂM 2024
CÁCH TẠO KÝ HIỆU DẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT NĂM 2024

Theo Khoản 2, 3,Điều 10, Nghị định 123

Xem chi tiết Nghị định tại đây

Điểm b, Khoản 1, Điều 4, thông tư 78/2021/TT-BTC

Xem chi tiết Thông tư tại đây

– Ký hiệu hóa đơn: Hai (02) ký tự thể hiện năm phát hành hóa đơn sẽ được đổi từ 23 sang 24.

Ví dụ: C23TAA-> C24TAA

– Số hóa đơn: Sẽ bắt đầu lại từ số 1

CÁCH TẠO KÝ HIỆU DẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT NĂM 2024

✅ VNPT hoàn toàn không thu thêm phí khi chuyển hóa đơn năm 2023 sang 2024

✅Khách hàng cần mua thêm số lượng hóa đơn vui lòng liên hệ hotline 0886 019 519 hoặc truy cập website: https://vnpthcm.com/hoa-don-dien-tu-vnpt

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử VNPT bằng tài khoản quản trị

Bước 1: Đăng nhập
Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Dăng ký phát hành/Thông báo phát hành

Vào danh mục Đăng ký phát hành rồi vào danh mục con Đăng ký phát hành hoặc Thông báo phát hành tùy vào từng hệ thống hóa đơn khác nhau

Bước 2: Dăng ký phát hành/Thông báo phát hành
Bước 2: Dăng ký phát hành/Thông báo phát hành

Bước 3: Tạo Dãi hóa đơn/chứng từ năm mới

Bấm nút “tạo Dãi hóa đơn/chứng từ năm mới” khi có hộp thoại hiện lên chọn chấp nhận

Bước 3: Tạo Dãi hóa đơn/chứng từ năm mới
Bước 3: Tạo Dãi hóa đơn/chứng từ năm mới

Bước 4: Kiểm tra ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn mới đã phát hành

Click vào dấu cộng để kiểm tra ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn mới đã phát hành

Bước 4: Kiểm tra ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn mới đã phát hành
Bước 4: Kiểm tra ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn mới đã phát hành

Bước 5: Hủy lô hóa đơn ký hiệu năm 2023

Vào danh mục Xử lý hóa đơn, tiếp đó chọn danh mục Lập báo cáo hủy

Bước 5: Hủy lô hóa đơn ký hiệu năm 2023
Bước 5: Hủy lô hóa đơn ký hiệu năm 2023

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin và chọn ký hiệu hóa đơn của năm 2023

Chọn nút “Tạo mới”, điền đầy đủ thông tin và chọn ký hiệu hóa đơn của năm 2023, sau đó chọn lưu lại

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin và chọn ký hiệu hóa đơn của năm 2023
Bước 6: Điền đầy đủ thông tin và chọn ký hiệu hóa đơn của năm 2023

Bước 7: Kiểm tra lại ký hiệu hóa 2024 trong Danh sách hóa đơn

Vào danh mục Lập hóa đơn, tiếp đó vào danh mục con chọn Danh sách hóa đơn để kiểm tra ký hiệu hóa đơn của 2024

Bước 7: Kiểm tra lại ký hiệu hóa 2024 trong Danh sách hóa đơn
Bước 7: Kiểm tra lại ký hiệu hóa 2024 trong Danh sách hóa đơn

 

5/5 - (1 bình chọn)