– Mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu của UBND tỉnh Bến Tre do ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện trong hơn 03 năm triển khai thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Bến Tre và Tập đoàn VNPT.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết hiện nay địa phương đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực cũng như hoạt động chỉ đạo, điều hành của địa phương. Đặc biệt đã phối hợp với VNPT Bến Tre triển khai các phần mềm như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đồng thời triển khai, xây dựng Trung tâm IOC của tỉnh, tích hợp các thông tin kinh tế – xã hội, thông tin về y tế, giáo dục bước đầu đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn trong vấn đề chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu cũng như thu thập, kết nối thông tin nhanh, chính xác và đồng bộ từ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Tập đoàn và UBND tỉnh Bến Tre sơ kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2030 và định hướng hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết trong giai đoạn tới, Tập đoàn VNPT sẽ nghiên cứu kết nổi chức năng lưu trữ hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice, có chính sách hỗ trợ đối với các dự án chuyển đổi số đối với lĩnh vực giáo dục; y tế kết nối đồng bộ hệ thống phần mềm đã thực hiện trước đây với hệ thống phần mềm sắp triển khai trên lĩnh vực nông nghiệp:.. đồng thời các sản phẩm của VNPT sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để góp phần thực hiện thành công việc chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

P.V

 

Đánh giá post