Chiều 5/12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại với hơn 100 đoàn viên, thanh niên tại 11 huyện, thành phố với chủ đề “xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao”.

Hội nghị đối thoại thanh niên với chủ đề “xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao”. Ảnh: H.A

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thanh niên là một trong những lực lượng tiên phong, là cánh tay đắc lực của Đảng. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và sức sáng tạo của mình, đội ngũ đoàn viên thanh niên đã và đang có nhiều đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, nhất là trong giai đoạn phát triển ngày càng nhanh, mạnh của khoa học kỹ thuật với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Tại hội nghị, đã có 12 câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo…

Chị Bùi Thị Kim Oanh, huyện đoàn Cẩm Mỹ có ý kiến, UBND tỉnh Đồng Nai có định hướng và giải pháp thế nào để đưa chuyển đổi số vào chương trình giáo dục có thể áp dụng, vận dụng chuyển đổi số trong học tập, rèn luyện trong tương lai.

Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện thư viện điện tử, thư viện số kết nối liên thông với các kho học liệu số, chia sẻ học liệu với các cơ sở giáo dục; phát triển các phòng thí nghiệm ảo, các phòng thực hành và thực tập ảo nhằm nâng cao năng lực trong nghiên cứu, đào tạo.

Phó giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai phát biểu. Ảnh: H.A

Ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc sở Thông tin và truyền thông cho biết, chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể để triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai chuyển đổi số trong giáo dục cho phù hợp.

Ngoài ra, cần tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về công nghệ số, tập trung vào các nội dung như: sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đánh giá, quản lý giáo dục,…

Tổ chức các cuộc thi, sân chơi sáng tạo, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục.

Kết luận buổi đối thoại, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, buổi đối thoại có nhiều ý kiến của thanh niên ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục đào tạo, chính sách hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, tạo lập môi trường cho thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kết luận buổi đối thoại. Ảnh: H.A

Ông Đức cũng đề nghị sở Thông  tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh trong thời gian tới cần xây dựng các buổi tọa đàm, chương trình đồng hành cùng thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển thanh niên đến năm 2030 “có ít nhất 50% thanh niên trên toàn tỉnh thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên các nền tảng kinh tế số”.