– Ngày 18/4, tại hội nghị trực tuyến triển khai Nền tảng số Sổ tay đảng viên (STĐV) do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Đình Lập và Huyện ủy Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tổ chức, đại diện liên doanh đơn vị AISOFT – VNPT tai địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu nền tảng Nền tảng số STĐV do VNPT xây dựng.

Nền tảng số STĐV bao gồm nhiều tính năng như: cung cấp thông tin, cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận các cấp; hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; tương tác giữa cấp ủy với đảng viên, đảng viên với đảng viên; đánh giá đảng viên…

Trong đó, tính năng hỗ trợ sinh hoạt Đảng là tính năng quan trọng và thiết thực. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu chi tiết và tập huấn sử dụng tính năng hỗ trợ sinh hoạt Đảng, vận dụng tính năng này vào quy trình tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ.

Việc triển khai Nền tảng số STĐV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của các cấp ủy, tổ chức đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo. Đây giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt đảng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn. Nền tảng số STĐV còn góp phần xây dựng chi bộ đảng, thôn thông minh theo tinh thần, mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, thường trực các huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai Nền tảng số STĐV. Đồng thời, tích cực, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ứng dụng trong đó các đồng chí cấp ủy viên các cấp tăng cường dự sinh hoạt, bám sát cơ sở để hướng dẫn đảng viên các chi bộ cài đặt, sử dụng STĐV, phấn đấu 100% cấp ủy viên, bí thư chi bộ, 80% đảng viên đang sinh hoạt và công tác nắm vững, sử dụng thành thạo ứng dụng (trừ tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang chưa thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án).

Theo kế hoạch, từ ngày 19/4 đến ngày 27/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Nền tảng số STĐV tại các đơn vị còn lại bao gồm: Văn Quan, Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, Hữu Lũng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sau các hội nghị triển khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, VNPT Lạng Sơn tiếp tục hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng ứng dụng, trao đổi và giải đáp các vướng mắc thông qua các nhóm zalo. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý, vận hành Nền tảng số STĐV.

 

P.V

 

Đánh giá post