Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 15/4 đến hết ngày 24/4,  đã có hơn 83 nghìn thuê bao đã thực hiện chuẩn hóa lại sau khi bị khoá 2 chiều, chiếm 7,2% tổng số thuê bao đã bị khoá 2 chiều.

Đến ngày 15/4, các doanh nghiệp di động đã hoàn thành xử lý tập thuê bao bị khoá một chiều, trong đó có: 520 nghìn thuê bao đã đi chuẩn hoá lại; 1,15 triệu thuê bao bị tạm dừng dịch vụ 2 chiều theo quy định (đến ngày 15/5, các thuê bao không chuẩn hoá sau khi bị tạm dừng 2 chiều sẽ bị thu hồi). Từ ngày 15/4 đến hết ngày 24/4,  hơn 83 nghìn thuê bao đã thực hiện chuẩn hóa lại sau khi bị khoá 2 chiều, chiếm 7,2% tổng số thuê bao đã bị khoá 2 chiều.

Cũng theo Bộ TT&TT, ước tính tháng 4/2023, số thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) ước đạt 101,3 triệu thuê bao tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 8,7 triệu thuê bao. Thuê bao điện thoại truyền thống (feature phone) là 25,11 triệu thuê bao, giảm 1,29 triệu thuê bao so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 76,68% (20,74 triệu hộ) tăng 6,68% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu năm 2023 đạt 84% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang.

Số thuê bao băng rộng cố định đạt 21,86 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 22 thuê bao/100 dân), tăng 8,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đến tháng 12/2023 đạt 25 thuê bao/100 dân; Số thuê bao băng rộng di động đạt 85,5 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 86 thuê bao/100 dân), tăng 9,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đạt đến tháng 12/2023 đạt 90 thuê bao/100 dân.

Về mobile money, tính đến 31/3/2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này đạt hơn 3,7 triệu khách hàng, tăng 8,6% so với tháng 2/2023, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ tháng 3/2022. Số lượng khách hàng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt 2,57 triệu khách hàng, chiếm 69% số khách hàng sử dụng dịch vụ. Tổng số lượng các giao dịch (nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán) bằng mobile money là hơn 24,3 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 1.577 tỷ đồng.

PV

Đánh giá post