– Mới đây, VNPT tại địa bàn tỉnh Lai Châu tài trợ 150 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhằm tuyên dương những học sinh xuất sắc trong năm học 2022-2023.

VNPT Lai Châu tài trợ 150 triệu đồng, tuyên dương học sinh tiêu biểu

Theo thoả thuận hợp tác số 1268/TTHT-SGD-VNPT, ký kết ngày 10/9/218, VNPT Lai Châu cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục trong công cuộc chuyển đổi số. Sự tài trợ này sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng giáo dục, cung cấp cơ sở vật chất hiện đại và hỗ trợ các hoạt động giáo dục đổi mới tại Lai Châu.

Đồng thời, việc tuyên dương và khen thưởng học sinh tiêu biểu là sự công nhận đáng giá đối với sự cống hiến và thành tích xuất sắc của các em trong năm học vừa qua. Điều này tạo động lực và khích lệ các học sinh Lai Châu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hành trình học tập và phát triển cá nhân.

VNPT Lai Châu mong muốn rằng việc tài trợ và tuyên dương này sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, mang lại môi trường học tập hiện đại và phát triển bền vững cho học sinh Lai Châu. Cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, VNPT Lai Châu sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ trong việc xây dựng một ngành giáo dục đáp ứng xu hướng công nghệ và chuẩn bị cho tương lai của học sinh.

P.V

Đánh giá post