– Tại huyện Phong Điền, VNPT địa bàn tỉnh Cần Thơ vừa phối hợp với UBND huyện này chính thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh – IOC Phong Điền, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các tổ chức Đảng và Chính quyền địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội của huyện trên nền tảng công nghệ số.

Thời gian qua, UBND huyện Phong Điền đã phối hợp với VNPT Cần Thơ triển khai xây dựng IOC trên nền tảng và mẫu hình của Thành phố. Đến nay đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho hệ thống với 08 phân hệ giám sát gồm: Điều hành kinh tế – xã hội; Hiệu quả hoạt động của chính quyền; Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến của người dân; Điều hành an ninh trật tự và an toàn giao thông; Điều hành lĩnh vực y tế; Điều hành lĩnh vực giáo dục; Điều hành lĩnh vực du lịch; Điều hành chiếu sáng thông minh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh là vấn đề cấp thiết đánh dấu việc đặt nền móng vững chắc cho xây dựng chính quyền điện tử của huyện; Lãnh đạo huyện đồng thời cũng yêu cầu các ban ngành tổ chức phân công cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật số liệu vận hành ở từng lĩnh vực chuẩn xác, chặt chẽ và đúng tiến độ để khai thác hiệu quả IOC.

Trong các hạng mục VNPT Cần Thơ triển khai cho IOC Phong Điền có hệ thống 4 màn hình ghép, 01 máy tính điều khiển, hệ thống mạng phục vụ phòng điều hành và đưa vào vận hành thống suốt 08 phân hệ giám sát. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi xử lý kịp thời, cập nhật các nền tảng cho hệ thống để đảm bảo vận hành, khai thác hiệu quả nhất phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện Phong Điền.

Lưu Nhân

Đánh giá post