– Ngày 11/2/2023, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Ngô Diên Hy đã dự Hội nghị sơ kết Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 do UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - ông Lê Văn Hẳn phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh – ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, chủ đề chuyển đổi số năm 2023 là “Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Vì vậy, các cơ quan đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển cơ sở dữ liệu, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của đơn vị vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Rà soát nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Ngô Diên Hy tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt VNPT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ngô Diên Hy đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính giai đoạn 2023-2025 với UBND tỉnh Trà Vinh. Tập đoàn VNPT là một trong hai doanh nghiệp được UBND tỉnh Trà Vinh tin tưởng, lựa chọn ký kết hợp tác chuyển đổi số.

 

Lãnh đạo hai bên ký kêt Thỏa thuận hợp tác

Nội dung thỏa thuận hợp tác bao gồm: cung cấp các giải pháp chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông, giải pháp chuyển đổi số trong phát triển đô thị thông minh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; hợp tác chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như: giáo dục, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, giao thông thông minh…

 

P.V

Đánh giá post