– Tại Thành phố Cần Thơ, VNPT địa bàn này vừa ký kết hợp tác chuyển đổi số với Hội Nông dân, hỗ trợ ứng dụng CNTT cho các hoạt động của tổ chức Hội cũng như gần 81.000 hội viên.

Cụ thể, VNPT Cần Thơ sẽ phối hợp triển khai các giải pháp cho Hội Nông dân Thành phố và các đơn vị trực thuộc trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt từ đến các chi hội; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin; triển khai các giải pháp CSDL số, kinh tế số và hướng tới xã hội số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, quảng bá thương hiệu…

Với tập khách hàng tiềm năng 80.866 hội viên đang hoạt động ở 72 cơ sở trên địa bàn Thành phố, VNPT Cần Thơ cũng xác định sẽ tiếp cận, khai thác tối đa để đưa các dịch vụ VT-CNTT của Tập đoàn VNPT vào cung cấp phục vụ khách hàng.

Hội Hội Nông dân Thành phố cũng đang có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên cũng như với nhiều dự án cũng như giúp tăng trưởng Quỹ và giải ngân nhiều tỷ đồng cho các hoạt động, trong đó việc thực hiện Chuyển đổi số được xem là động lực quan trọng giúp các hội viên cũng như Hội Nông dân tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững và ổn định, lâu dài.

P.V

Đánh giá post