– VNPT địa bàn Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam triển khai tập huấn sử dụng Chữ ký số, ứng dụng ký số Học bạ điện tử cấp Tiểu học.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg và văn bản số 1396 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm Học bạ số; trong thời gian từ ngày 18/5 đến 21/5/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam đã triển khai kế hoạch số 42/KH-SGDĐT phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai tập huấn Chữ ký số VNPT SmartCA, ứng dụng ký số Học bạ điện tử cho đội ngũ cán bộ giáo viên Nhà trường.

 

Theo đó, tại các buổi Hội nghị tập huấn, cán bộ VNPT đã triển khai giới thiệu, hướng dẫn cài đặt Chứng thư số – VNPT SmartCA cho 100% các thày cô là Hiệu trưởng, Hiệu phó và giáo viên tại các trường Tiểu học thuộc các Phòng giáo dục Huyện/Thành phố/Thị xã trên toàn tỉnh.

Kết quả toàn chương trình, VNPT đã cài đặt, kích hoạt thành công trên 3000 chữ ký số cho các giáo viên, sẵn sàng ứng dụng ký số Học bạ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay từ năm học mới 2024-2025.

Với sự tin tưởng lựa chọn của Sở, VNPT địa bàn Hà Nam đồng hành cùng các Phòng giáo dục đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời phát huy tốt vai trò doanh nghiệp tiên phong, hàng đầu trong công tác chuyển đổi số đa lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhà.

Trần Phương

Đánh giá post