– Mới đây, UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Trang thông tin điện tử cấp xã và hướng dẫn sử dụng Biên lai điện tử của VNPT.

Tham dự buổi tập huấn có cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử, thông tin và truyền thông huyện; các cán bộ, công chức đầu mối phụ trách Trang thông tin điện tử, văn phòng – thống kê phụ trách một cửa các xã, thị trấn.

 

 

VNPT Long An tập huấn sử dụng hệ thống Trang thông tin điện tử cấp xã và hướng dẫn sử dụng Biên lai điện tử cho cán bộ UBND huyện Mộc Hóa.

Đội ngũ kỹ sư của VNPT tại địa bàn tỉnh Long An hướng dẫn các học viên sử dụng hệ thống Trang thông tin điện tử cấp xã để tạo, đăng bài viết mới; cập nhật thông tin giới thiệu bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của đơn vị; cập nhật tài liệu phục vụ hội nghị; danh sách thư điện tử các xã, thị trấn; quản lý panel tuyên truyền, quảng cáo;… Đồng thời, hướng dẫn sử dụng Biên lai điện tử như tạo biên lai và phát hành biên lai điện tử, in chuyển đổi biên lai, xử lý biên lai,…

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn cũng như các chức năng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí của dịch vụ hành chính công, giúp các đơn vị sử dụng và thực hiện việc thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Qua đó, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

 

P.V

 

 

Đánh giá post