– Mới đây, VNPT tại địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số và triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice) cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang.  

 

VNPT Kiên Giang tập huấn hệ thống VNPT iOffice cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kiên Giang và VNPT Kiên Giang về thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” năm 2023. VNPT Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hệ thống VNPT iOffice cho Hội Liên hiệp phụ nữ 03 cấp trên địa bàn Kiên Giang, số lượng hơn 200 đại biểu.

Nội dung của buổi Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thông tin chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Hội thực hiện trên không gian mạng, góp phần hoàn thiện nền tảng dữ liệu số, đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.  

Thông qua Hội nghị tạo điều kiện để cán bộ Hội LHPN các cấp trao đổi trực tiếp về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, an ninh mạng, an toàn thông tin. Góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Hội, ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện công tác của Hội và các phong trào phụ nữ ở địa phương. Từng bước xây dựng Hội theo phương châm “Phụ nữ Kiên Giang thời kỳ công nghệ số”.

Mộng Nhung

Đánh giá post