– Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước phối hợp với VNPT tại địa bàn tỉnh Bình Phước triển khai tập huấn về khai thác số liệu trên Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh phục vụ ra quyết định, điều hành.

Đây là hoạt động nhằm giúp cho lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành “nắm rõ, hiểu đúng, làm trúng, hiệu quả” về cơ cấu tổ chức, vận hành của hệ thống IOC tỉnh, đặc biệt hiểu rõ hơn tầm quan trọng của dữ liệu số, phân biệt chỉ số thống kê và chỉ số điều hành, ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ đạo điều hành bằng dữ liệu số…

 

Dữ liệu số là nguồn tài nguyên quý trong kỷ nguyên số – một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu tại hệ thống điều hành, giám sát IOC của lãnh đạo các cấp chưa cao, tần suất sử dụng hệ thống IOC phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành còn thấp.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành còn chưa chú trọng bố trí cán bộ chuyên môn tham gia vào quá trình phối hợp vận hành hệ thống, cung cấp dữ liệu; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc sử dụng và chia sẻ dữ liệu trên hệ thống IOC chưa nhịp nhàng, đồng bộ dẫn đến chất lượng số liệu tổng hợp từ các ngành, cơ quan, đơn vị kết nối/tích hợp, cung cấp về hệ thống IOC tỉnh chưa thường xuyên, chưa đầy đủ và kịp thời… Từ đó các chức năng dự báo của hệ thống IOC chưa tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, chưa có nhiều kịch bản cụ thể để giúp lãnh đạo tỉnh ra quyết định chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

 

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của VNPT Bình Phước và bộ phận kỹ thuật, điều phối lĩnh vực IOC của Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn cho lãnh đạo, chuyên viên chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành sử dụng, khai thác dữ liệu tại Trung tâm điều hành thông minh IOC đối với 12 lĩnh vực đang được tích hợp tại trung tâm. Các chuyên gia còn phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động để cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác phối hợp, cung cấp số liệu, tương tác trên IOC hiệu quả hơn trong thời gian tới.

P.V

Đánh giá post