– Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với VNPT địa bàn tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị, vận hành, khai thác hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) VNPT iGate 2.0 cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là cán bộ đầu mối triển khai, trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Cán bộ kỹ thuật VNPT Hà Giang hướng dẫn các học viên tham gia tập huấn đăng nhập dữ liệu trên Hệ thống VNPT iGate 2.0.

 
Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC, trọng tâm là việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa TTHC; cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ; tăng cường dịch vụ công trực tuyến; rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC, việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn hạn chế.
 
Tại chương trình tập huấn, Tổ chuyên gia VNPT tại địa bàn tỉnh Hà Giang giới thiệu về tổng quan hệ thống, đặc điểm nổi bật, liên thông tích hợp và hỗ trợ sản phẩm của một cửa điện tử VNPT iGate 2.0. Đồng thời, hướng dẫn thực hành nhập liệu trên hệ thống một cửa điện tử; dữ liệu dùng chung; danh mục một cửa, cấu hình DVC; cấu hình thủ tục, đồng bộ, tích hợp; tiếp nhận xử lý hồ sơ; chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống khác.
 
Qua tập huấn nhằm giúp cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nắm rõ về các chức năng của hệ thống, quy trình giải quyết và hỗ trợ tốt cho người sử dụng hệ thống tại đơn vị. Từ đó, kịp thời khắc phục những hạn chế; tạo tiền đề để triển khai khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 15.5.2023.

 

P.V

Đánh giá post