– Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào hoạt động của Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2023- 2028; Ngày 23/05/2023, tại phòng họp Cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận giữa VNPT Quảng Trị và Hội Nông Dân tỉnh Quảng Trị.

 

VNPT Quảng Trị và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, ký kết thoả thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028VNPT Quảng Trị và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, ký kết thoả thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028

Tại buổi Lễ, hai đơn vị đã thảo luận, thống nhất các nội dung thỏa thuận hợp tác trong việc triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên. Hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu của Hội Nông dân tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể và lĩnh vực ưu tiên của VNPT Quảng Trị. Quảng bá thương hiệu, tuyên truyền, phổ biến đến Hội viên nông dân và bạn đọc trên cả tỉnh về năng lực công nghệ, sản phẩm và dịch vụ của VNPT thông qua cơ quan ngôn luận chính thống của Hội Nông dân tỉnh.

Lễ ký kết có vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tăng độ tin cậy cũng như quảng bá các sản phẩm nông sản rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

P.V

Đánh giá post