Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng thực hiện năm 2024.

Theo báo cáo của Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua 11 tháng thực hiện, đến nay địa phương này đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023.

Cụ thể, chính quyền số 13/16 chỉ tiêu, kinh tế số 6/8 chỉ tiêu và xã hội số 14/15 chỉ tiêu.

Trong đó, địa phương đạt được một số kết quả tích cực như: tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%;

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%;

Tỷ lệ cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng đạt 100%;

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (hoặc chuyên mục riêng) đạt 100%;

Tỷ lệ cán bộ, công chức lãnh đạo sử dụng trợ lý ảo, khai thác dữ liệu từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh qua tài khoản được cấp đạt 98%…

Nhân viên VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng chữ ký số cho người dân.

Ngoài ra, một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có cách làm hay phục vụ người dân, doanh nghiệp, như UBND TP Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Thứ 6 – Ngày trực tuyến” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đối với 2 dịch vụ công trực tuyến toàn trình là “cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc” và thủ tục “Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc lĩnh vực chính sách thuế”.

UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ triển khai thí điểm “Ngày thứ Hai và thứ Năm” không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bản giấy đối với 2 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, gồm thủ tục “Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất” và thủ tục “Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa”.

Về phương hướng, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến sẽ duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương;

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; đồng thời duy trì các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2023 trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số….