Ở lần trước, VNPTHCM đã hướng dẫn chuyển thư mục ZaloPC từ ổ đĩa C sang ổ đĩa khác bằng lệnh CMD. Chi tiết bài hướng dẫn vui lòng xem tại đây

VNPT sẽ hướng dẫn thêm 1 cách chuyển thư mục ZaloPC đơn giản hơn bằng cách sử dụng phần mềm Symlink Link Creator.

Bước 1: Thoát ứng dụng trước khi chuyển thư mục ZaloPC

Trên thanh Taskbar -> Click phải chọn Task Manager -> Tại tab Processes -> Chọn ứng dụng Zalo -> Click chuột phải chọn End Task

Tắt ZaloPC trên Task Manager
Tắt ZaloPC trên Task Manager

Bước 2: Sao chép thư mục ZaloPC sang ổ khác

  • Vào thư mục ZaloPC với đường dẫn:

C:\Users\VNP\AppData\Local\ZaloPC

Với VNP thay bằng user trên của bạn.

Sao chép thư mục ZaloPC sang ổ đĩa cần chuyển đến.

Bước 3: Đổi tên thư mục ZaloPC trong ổ đĩa cũ

Đổi tên thư mục ZaloPC ở ổ cũ thành ZaloPC-old

Đổi tên thư mục ZaloPC trong ổ đĩa cũ
Đổi tên thư mục ZaloPC trong ổ đĩa cũ

Bước 4: Tải và cài phần mềm Symlink Link Creator

Link tải phần mềm Symlink Link Creator tại đây: https://sourceforge.net/projects/symlink-creator/

Bước 5: Thiết lập phần mềm Symlink Link Creator

Thiết lập phần mềm Symlink Link Creator
Thiết lập phần mềm Symlink Link Creator

Mở Symlink Link Creator và thiết lập như sau:

– Select the type of symlink that you want co create: Chọn “Folder symbolic link”
– Link Folder: Đường dẫn thư mục ZaloPC cũ (Bước 2)
– Now give a name to the link: ZaloPC
– Destination Folder: Nhập đường dẫn đến thư mục ZaloPC mà bạn đã copy đến.
– Select the Type of link: Chọn Symbolic Link
=> Bấm Create Link để tạo ánh xạ ổ là xong.

Sau đó khởi động lại ứng dụng Zalo PC để kiểm tra kết quả.

Đối với thư mục ZaloPC-old trên ổ đĩa cũ, bạn nên xóa đi hoặc copy sang ổ đĩa khác để giải phóng không gian lưu trữ.

Trên là cách chuyển thư mục ZaloPC từ ổ đĩa C sang ổ đĩa khác bằng phần mềm Symbolic Link.

Chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)