– Mới đây, VNPT tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2028.

Lễ ký kết được thực hiện giữa hai đơn vị

Lễ ký kết thỏa thuận hướng tới mục tiêu xây dựng giải pháp tổng thể về số hóa và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Hội Nông dân các cấp.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số nhằm cụ thể hóa thành hành động thực tiễn, để công tác chuyển đổi số sẽ được lan tỏa đến mọi ngõ ngách đời sống của nông dân, của tỉnh Ninh Thuận. Từ đó, mang lại giá trị và hiệu quả cho hội viên Hội Nông dân, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà nghị quyết 09 ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2023 đã đề ra.

Theo đó, Hội Nông dân và VNPT Ninh Thuận sẽ tập trung xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Hội và Hội Nông dân các cấp.

Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bao gồm: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ tỉnh tới địa phương và kết nối thuận lợi với Trung ương; Quỹ Hỗ trợ nông dân; Trung tâm Hỗ trợ nông dân và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin.

Bên cạnh đó, VNPT và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”. Cùng với đó sẽ hỗ trợ quản lý hội viên, quản lý điểm, tích hợp thanh toán và các ưu đãi khác qua sim nông dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

Song song đó, tích cực quảng bá thương hiệu, năng lực công nghệ và sản phẩm và dịch vụ của VNPT đến hội viên Hội Nông dân và bạn đọc trên địa bàn tỉnh thông qua trang thông tin điện tử của Hội Nông dân các cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Dâng Tuyển – Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Thuận cho biết, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả sản xuất cao hơn.

Với Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, việc hỗ trợ hội viên nông dân hội nhập và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Do đó, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp hội và hội viên nông dân. Đồng thời phối hợp và cung cấp các thông tin để VNPT Ninh Thuận thực hiện có hiệu quả theo từng nội dung hợp tác.

Qua đó, giúp hội viên nông dân và các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Ninh Thuận áp dụng hiệu quả chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh, cũng như quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của VNPT…” ông Tuyển nhấn mạnh.

P.V

Đánh giá post