– Nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, Ngày 07/06/2023, tại toà nhà VNPT tại địa bàn tỉnh Hậu Giang đã diễn ra lễ kí kết thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa VNPT và Hội nông dân tỉnh Hậu Giang.

VNPT địa bàn Hậu Giang thực hiện ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

Theo nội dung ký kết, Hội Nông dân sẽ tuyên truyền, phổ biến nội dung thỏa thuận hợp tác tới các cấp hội và hội viên nông dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Hậu Giang giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; Phối hợp với VNPT Hậu Giang xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các hội viên (trong đó kết hợp các chương trình hỗ trợ nông dân khởi nghiệp) trong quá trình sản xuất, quảng bá, tiêu thụ nông sản,.. và Giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp để VNPT Hậu Giang tiếp cận và tiến hành thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Về phía VNPT địa bàn Hậu Giang, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các huyện/thị/thành phố nghiên cứu xây dựng, ban hành các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Hội; Ưu tiên cung cấp các dịch vụ ưu đãi về công nghệ thông tin, xây dựng các chương trình ưu đãi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông dân khởi nghiệp trên cơ sở các điều kiện cạnh tranh và phù hợp với thị trường… Đồng thời, VNPT Hậu Giang cử các nhân sự để đào tạo, hướng dẫn cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ phụ trách về kỹ thuật mạng, công nghệ thông tin của Hội nông dân.

Bản thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết thoả thuận hợp tác chuyển đổi số sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ nông sản sẽ góp phần tăng độ tin cậy cũng như quảng bá các sản phẩm nông sản rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế. Cán bộ hội viên chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, năng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Bích Vân

 

Đánh giá post