Theo Sở TT&TT Quảng Ngãi, đợt diễn tập thực chiến an toàn thông tin năm 2023 của Quảng Ngãi được khai mạc vào ngày 30/11. Sở TT&TT đã phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức hoạt động này.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Quốc Huy Hoàng, việc thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật và trang bị kiến thức, kỹ năng ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin cho đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị là vô cùng cấp thiết.

Buổi diễn tập thực chiến an toàn thông tin đợt một năm 2023 tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Tỉnh đoàn Quảng Ngãi)

Đợt tập huấn sẽ giúp đội ngũ chuyên trách nắm bắt được diễn biến phức tạp của các cuộc tấn công đang diễn ra trên không gian mạng, nâng cao hơn nữa nhận thức về an toàn thông tin, nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra ngay trên hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt một (30/11 – 1/12), 60 thành viên đến từ Đội ứng cứu an toàn thông tin tỉnh, đội ngũ chuyên trách phụ trách an toàn thông tin, chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Hai nội dung của đợt một là tập huấn nâng cao kiến thức về diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng và diễn tập thực chiến ứng cứu, phòng chống sự cố về an toàn thông tin.

Họ được chia làm 8 đội gồm 4 đội tấn công và 4 đội phòng thủ, diễn tập thực chiến trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh.

Sau những kết quả đáng khích lệ của đợt một, Sở TT&TT Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức đợt diễn tập thứ hai. Trong đợt này, các đại biểu chia làm 4 đội tấn công và 2 đội phòng thủ.

Nội dung là diễn tập tấn công thật vào hai hệ thống thông tin gồm phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và cổng dữ liệu mở của tỉnh. 

Quảng Ngãi xác định đảm bảo an toàn, an ninh mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt trong tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số.

Vì vậy, tỉnh đã quan tâm, ưu tiên triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thông tin theo nhiều đợt trong năm.

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng là một trong các giải pháp giúp nâng cao năng lực hiệu quả.