– Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội…

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (diễn ra tại Quảng Ninh), liên quan đến vấn đề phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu phát triển vùng trở thành trung tâm khoa học – công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết, đầu tư, phát triển Khoa học – công nghệ.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, khu công nghệ cao. Nghiên cứu xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Vùng. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Vùng.

Thủ tướng lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội, đồng thời Bộ phát huy vai trò kiến tạo để đất nước có thêm nhiều khu công nghệ cao khác.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998 và hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được quy hoạch trên tổng diện tích 1.586ha, với mục đích xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và những khu chức năng như khu phần mềm, Khu Nghiên cứu và triển khai (R&D); Khu Giáo dục và đào tạo; Khu Công nghiệp công nghệ cao; Khu Trung tâm; Khu hỗn hợp; khu nhà ở; khu giải trí và thể dục thể thao…

Tuy nhiên, cho đến nay, Khu công nghệ này chưa được hoàn thiện như kỳ vọng và vẫn còn nhiều đất hoang dù đã được giải phóng mặt bằng nhiều năm.

Đánh giá post