– VNPT tại địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy triển khai giải pháp hồ sơ số giáo dục và Giáo án điện tử vnEdu HSS, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nhà trường và giáo viên.  

Tại Hải Dương, các địa bàn huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh triển khai như là Chí Linh, thành phố Hải Dương và huyện Tứ Kỳ, Kim Thành. Qua quá triển khai, phầm mềm đã giúp chuyển đổi căn bản từ thủ công sang số hóa hoàn toàn công tác quản lý giáo dục.

Theo đánh giá của thầy giáo Nguyễn Văn Thỏa – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nhân Huệ, Tp. Chí Linh, Hải Dương, hiệu quả bước đầu khi sử dụng phần mềm này được thể hiện ở ba nội dung: “Thứ nhất, giúp Ban lãnh đạo nhà trường điều hành công việc nhanh và hiệu quả hơn, thể hiện qua việc truyền tải các văn bản chỉ đạo của nhà trường đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nhanh, chính xác và đầy đủ. Việc tra cứu các văn bản, các tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn của các cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được thuận tiện. Thứ hai, đó là việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách mang tính khoa học hơn. Trên hệ thống phần mềm, chúng tôi đã tạo hệ thống cây thư mục và phân quyền quản lý, kiểm soát, ký duyệt cho các đội ngũ lãnh đạo và tổ trưởng và cán bộ phụ trách ở trên các cây thư mục mà chúng tôi đã tạo. Thứ ba, đó là tăng sự tương tác giữa phụ huynh và học sinh thông qua hệ thống tin nhắn và các app mobile mà nhà trường chúng tôi đang sử dụng, đó là vnEdu Teacher và vnEdu connect”.

Trong giai đoạn cuối năm học và nghỉ hè, VNPT Hải Dương sẽ hỗ trợ triển khai dùng thử cho nhà trường và giáo viên làm quen với phần mềm hồ sơ số giáo dục vnEdu HSS để triển khai áp dụng toàn diện trên toàn tỉnh cho năm học mới 2023-2024 tới đây.

P.V

Đánh giá post