– Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, việc tính toán cụ thể bao nhiêu đề tài khoa học đã đưa vào ứng dụng “là một điều rất khó xác định.”

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trong phiên chất vấn về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) đã đặt câu hỏi trực tiếp: Trong 5 năm qua, số đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước có bao nhiêu đề tài được đưa vào ứng dụng, trong số đó có bao nhiêu đề tài mang lại kết quả thiết thực?

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói: Việc tính toán cụ thể bao nhiêu đề tài đã đưa vào ứng dụng phải nói đó là một điều rất khó xác định.

“Hoạt động khoa học công nghệ là hoạt động có nhiều tính đặc thù, bản chất nghiên cứu là đi tìm những cái mới, cho nên có thể thành công, có thể không thành công, có thể thất bại, có thể thành công sớm hoặc thành công muộn. Cho nên việc tính toán cụ thể bao nhiêu đề tài đã đưa vào ứng dụng phải nói đó là một điều rất khó xác định. Điều quan trọng ở đây là làm sao chúng ta xác định được những kết quả đó, trước hết là phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội nhưng đồng thời cũng phục vụ cho việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân các nhà khoa học, của đội ngũ nghiên cứu và đóng góp vào uy tín khoa học của các viện nghiên cứu và các trường đại học.” – Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trả lời.

 Ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định: “Vừa qua, chúng ta thấy những kết quả nghiên cứu rõ ràng đã góp phần cho việc xếp hạng các các trường đại học của chúng ta ở trong khu vực và quốc tế. Cho đến thời điểm này, có 9 trường đại học của chúng ta đã xuất hiện trên bản đồ xếp hạng của thế giới. Tôi nghĩ đó là một kết quả đáng khích lệ của ngành khoa học, đổi mới sáng tạo của chúng ta đóng góp.”

Theo Bộ trưởng, các đề tài nghiên cứu có rủi ro và có độ trễ, “không phải lúc nào đề tài nghiên cứu cũng có kết quả và có thể chuyển giao công nghệ, đưa vào ứng dụng ngay.”

“Bởi vì, công tác chuyển giao thương mại hóa đưa vào ứng dụng không phải là nhiệm vụ của các nhà khoa học mà đó là các đơn vị trung gian kết nối giữa các trường, các viện và các doanh nghiệp.” – Bộ trưởng nói và cho biết, hiện nay, Nhà nước có tạo những cơ chế, chính sách để khuyến khích đề ngày càng nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được chuyển giao từ nhà trường, từ viện nghiên cứu ra ngoài xã hội.

“Tất nhiên để làm điều đó thì hiện nay các cơ chế, chính sách còn nhiều vướng mắc mà chúng ta cần phải tháo gỡ, trong đó cụ thể như là Nghị định 70 về quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Sở hữu trí tuệ, v.v.. Tới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiến nghị Chính phủ và Quốc hội để có những điều chỉnh thích hợp về chính sách để tạo điều kiện cho sự chuyển giao công nghệ từ nhà trường, từ viện nghiên cứu ra ngoài xã hội, đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong nước.” – Người đứng đầu Bộ KH&CN cho hay.

Liên quan đến chất vấn giải pháp để bứt phá về khoa học, công nghệ, Bộ trường Huỳnh Thành Đạt nói: “Trước tiên, tôi nghĩ giải pháp quan trọng là chúng ta đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đầu tư theo nghĩa về kinh phí cũng như về nguồn lực và cũng như về cơ chế chính sách để làm sao nhà khoa học có điều kiện, và thứ hai nữa là có tâm thế sẵn sàng cống hiến cho khoa học.”

“Phải nói là tôi rất tin tưởng năng lực của các nhà khoa học chúng ta. Nếu như chúng ta đầu tư đúng mức, tạo điều kiện thích hợp thì sẽ phát huy được năng lực nghiên cứu khoa học cũng như đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học. Đó là việc rất quan trọng để chúng ta có điều kiện phát triển.” – Bộ trưởng trả lời.

Đánh giá post